• Programy pocztowe - forum alternatywne

Wprowadzenie i charakterystyka

Konfiguracja programów pocztowych

Polskie wersje językowe
Pomoc w rozwiązywaniu problemów

››› Czytaj więcej

Header


 • Styl strony Styl strony


 •  Szukaj
 • Zaawansowane • Budowa adresu pocztowego Budowa adresu e-mail...
 • Internetowy adres pocztowy składa się z trzech części: - identyfikatora użytkownika (unikalna nazwa nadawa przez budującego adres) - zwanego dalej loginem...  więcej o adresie e-mail...


 • Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja poczty e-mail...
 • Parametry konfiguracyjne serwerów pocztowych, wiodących dostawców usług poczty elektronicznej...  więcej o poczcie...


 • Polecaj nas Polecaj nas...
 • Prosimy o bezinteresowne polecanie Programy pocztowe - forum alternatywne... za pomocą następującego kodu HTML: • Konfiguracja programu pocztowego

Konfiguracja poczty e-mail

Parametry serwerów pocztowych

Konfiguracja poczty elektronicznej w programach pocztowych, wymaga nade wszystko poprawnego ustawienia parametrów serwerów POP3 (ewentualnie IMAP) oraz SMTP.
Dokonuje się tego podczas dodawania nowego konta. Część programów dane konfiguracyjne ma wprowadzone do własnej bazy i na tej podstawie potrafi poprawnie wypełnić odpowiednie pola.
Wiele programów pocztowych automatycznie pobiera dane z serwerów na podstawie domeny adresu e-mail. Czasami zdarza się, że domena adresu nie potrafi zaprowadzić programu do odpowiedniego serwera pocztowego. Dzieje się tak wówczas, gdy domena adresu nie odpowiada nazwie domeny serwera. Są też programy wymagające wprowadzenia potrzebnych danych przez użytkownika.
Poniżej zamieszczone zostały dane konfiguracyjne podstawowych dostawców usług poczty elektronicznej. Ułatwi to z pewnością poprawne skonfigurowanie konta, w programach pocztowych pozbawionych funkcji autouzupełniania, oraz w sytuacjach gdy dane te nie mogły być pobrane.

Poczta Aol

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.aol.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.aol.com - port - 587
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.aol.com - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.aol.com - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.aol.com - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.aol.com - port - 587
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.aol.com - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.aol.com - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Foxmail / QQMail

Konfiguracja konta POP3:

 • Połączenia szyfrowane SSL: (wskazane dla połączeń SMTP)
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.qq.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.qq.com - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.qq.com - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.qq.com - port - 25 / 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL: (wskazane dla połączeń SMTP)
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.qq.com - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.qq.com - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.qq.com - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.qq.com - port - 25 / 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Gazeta.pl (dla domen - @gazeta.pl i @g.pl)

Konfiguracja konta IMAP (protokół zalecany):

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.gazeta.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gazeta.pl - port - 465

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.gazeta.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gazeta.pl - port - 465
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
 • Maksymalny rozmiar załącznika w nowej poczcie to 50 MB
 • Domyślnie wszystkie protokoły dla programów pocztowych są włączone
 • Zmiany związane z likwidacją przez Google usługi Google for ISP

Poczta Google (Gmail)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.gmail.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gmail.com - port - 465
 • Połączenie TLS/STARTTLS:
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gmail.com - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.gmail.com - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gmail.com - port - 465
 • Połączenie TLS:
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.gmail.com - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
 • By korzystać z protokołu POP3, należy na stronie konta uaktywnić opcję:
 • Włącz POP dla wszystkich wiadomości (nawet już pobranych)

Poczta Interia (bezpłatne)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL :
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.interia.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.interia.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.interia.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.interia.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.interia.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.interia.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.interia.pl - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.interia.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Interia (płatne)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL :
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.vip.interia.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.vip.interia.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.vip.interia.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.vip.interia.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Konto Microsoft (Poczta Hotmail - stare serwery)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.live.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.live.com - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
 • Protokoł IMAP nie jest obsługiwany przez te serwery Microsoft

Konto Microsoft (Poczta Outlook.com)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane dla POP3):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop-mail.outlook.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp-mail.outlook.com - port - 25 lub 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane dla IMAP):
 • Serwer poczty przychodzącej - imap-mail.outlook.com - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp-mail.outlook.com - port - 25 lub 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Dla SMTP - połączenia szyfrowane TLS
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Neostrada

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Brak danych na stronie usługodawcy
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.neostrada.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.neostrada.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
 • Brak danych na stronie usługodawcy
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.neostrada.pl - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.neostrada.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta o2 (Tlen)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.o2.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.o2.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.o2.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.o2.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie identyfikatora użytkownika

Poczta Onet (bezpłatna)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.poczta.onet.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.poczta.onet.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.onet.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.onet.pl - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
 • Usługa IMAP wymaga aktywowania na serwerze (Ustawienia konta)

Poczta Onet (płatna)

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.onet.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.onet.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - poczta.onet.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.onet.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.onet.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.onet.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.onet.pl - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - poczta.onet.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Orange

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - mail.orange.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - mail.orange.pl - port - 587
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - mail.orange.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - mail.orange.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie identyfikatora użytkownika
 • Dostęp przez WAP - wap.poczta.orange.pl
 • Poczta Orange nie udostępnia obsługi za pomocą protokołu - IMAP

Poczta poczta.pl

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.poczta.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.poczta.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.poczta.pl - port - 143
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego

Poczta Wirtualna Polska

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.wp.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop3.wp.pl - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.wp.pl - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.wp.pl - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl - port - 587
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie identyfikatora użytkownika

Poczta Yahoo!

Konfiguracja konta POP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.mail.yahoo.com - port - 995
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.mail.yahoo.com - port - 465
 • Połączenie bez szyfrowania SSL:
 • Serwer poczty przychodzącej - pop.mail.yahoo.com - port - 110
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.mail.yahoo.com - port - 587

Konfiguracja konta IMAP:

 • Połączenia szyfrowane SSL (wymagane):
 • Serwer poczty przychodzącej - imap.mail.yahoo.com - port - 993
 • Serwer poczty wychodzącej - smtp.mail.yahoo.com - port - 465
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia / autoryzacji SMTP
 • Logowanie do konta na podstawie pełnego adresu pocztowego
 • Protokół POP wymaga włączenia tej usługi na koncie Poczty Yahoo!
 • Ustawienia dla kont w domenach: yahoo.pl oraz yahoo.com
 • W niektórych programach - po skonfigurowaniu konta IMAP, zachodzi potrzeba - zamknięcia i ponownego uruchomienia programu.

Przeczytaj też o budowie adresu e-mail


 • Komentarze

System komentarzy serwisu - programy@pocztowe.info


Wszystkich komentarzy (19)

Temat: Konfiguracja poczty
Sort
4/5 (3)
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+Twitter
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
adamek (poznań) pisze...
przydatne pogrzebałem i działa
24-12-2018 13:16:28
Gravatar
Kornela (Pozezdrze) pisze...
Czesc. Mam problem. Konfiguruje poczte onet (bezpłatną) tak jak jest w instrukcji w serwerze pop3 i niby wszystko dziala, moge odbierac wiadomosci ale nie moge ich wysyłać, wyskakuje ciagle blad. Jest ktoś w stanie mi pomoc?
12-01-2018 21:48:55
Gravatar
jas pisze...
Też miałam ten problem , zmieniłam Serwer poczty wychodzącej - poczta.onet.pl - zamiast port 587 wpisałam 25 i wszystko działa.
01-02-2018 11:13:16
Gravatar
Galicjusz pisze...
Pomocne jest ale niestety Yahoo nie działa pod żadnym aceleratorem odbioru poczty (IncrediMail , DreamMail itp.).Reszta w 100 % pewna
16-06-2017 11:22:35
Gravatar
iRas pisze...
Konfiguracja z IMAP działa bez problemów z Foxmail. Z DreamMailem nie sprawdzałem... Weryfikacja konta przeprowadzona? Zgoda na dostęp innych aplikacji w ustawieniach na stronie konta włączona?
20-06-2017 2:23:02
Gravatar
wojtek pisze...
gazeta.pl nie jest już gmail. może warto zmienić opis.
17-03-2016 11:08:02
Gravatar
iRas pisze...
Warto, warto... Smile
Dziękuję za podpowiedź.
Przez dłuuugi czas nie testowałem tego konta, no i umknęło... Blush
Pozdrawiam
18-03-2016 1:15:45
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
ktos (zabrze) pisze...
jaki jest numer serwera email w komurce w plai?prosze o info.
27-06-2015 10:41:03
Gravatar
Bosman (Płock) pisze...
czy były jakieś zmiany w ustawieniach bo od wczoraj nie mogę wysłać poczty a już jakiś czas nie korzystałem
09-06-2015 17:53:24
Gravatar
Łukasz pisze...
mam ten sam problem na Iphon 6, wcześniej mogłem wysyłać teraz już nie. Może ktoś wie o co chodzi
12-06-2015 11:39:48
Strona 1 z 2

Dodaj swój komentarz

* Informacje wymagane
(nie będzie wyświetlany)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Line Bullet Numeric Link Email Image
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
Wpisz trzecie słowo tego zdania.
 
Wpisz odpowiedź:
 
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail.
 
Zapamiętaj moje dane z formularza na tym komputerze.
 
Przeczytałem i zrozumiałem politykę prywatności. *
 
Przeczytałem i akceptuję warunki użytkowania. *
 
 
Powered by Commentics


 • Kalendarz Kalendarz

 • Mateusz Szostak Mati
 • Mateusz ma marzenie...

  Pragnie żyć!!!

  1% Twojego podatku ratuje zdrowie i życie... Mateusz choruje na mukowiscydozę... Możesz pomóc w spełnieniu Jego marzenia - przekazując ten 1% podatku na Jego konto.

  Możesz również dokonać dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji - MATIO.
  Koniecznie z dopiskiem:

  Dla Mateusza Szostak

  Mateusz Szostak